Bảo hộ XANH
HOTLINE/ ZALO: 0938 528 965 (Miền Nam)
      0965 871 759 (Miền Bắc và Miền Trung)
Giỏ hàng

ĐỐI TÁC CỦA BẢO HỘ XANH

Làm thế nào để trở thành đối tác của BẢO HỘ XANH ?

Đối tác của Bảo Hộ Xanh

 

Chúng tôi luôn muốn hợp tác với các nhà cung cấp, đại lý, đối tác chất lượng. Nếu bạn muốn trở thành nhà cung cấp, đại lý, đối tác của BẢO HỘ XANH vui lòng gửi email giới thiệu hợp tác đến địa chỉ  Partner@BaohoXANH.com.

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý vị cần thêm thông tin. 

 

--------------------------------------------


How to become the Partner of Green Safety Company ?

 

We want to cooperate with high quality suppliers, agents, partners. If you want to become a supplier, agent or partner of GREEN SAFETY company, please send us an email to Partner@BaohoXANH.com.

 

Please feel free to contact with us if you need any further information .