Chiết Khấu KhủngChiết Khấu Khủng
Hotline/Zalo Miền Nam:Hotline/Zalo Miền Nam: 0932 172 896
Hotline/Zalo Miền Bắc:Hotline/Zalo Miền Bắc: 0968 618 399
Hotline Miền TrungHotline/Zalo Miền Trung: 0936 852 898

ĐỐI TÁC CỦA BẢO HỘ XANH

Làm thế nào để trở thành đối tác của BẢO HỘ XANH ?

Chúng tôi luôn muốn hợp tác với các nhà cung cấp, đại lý, đối tác chất lượng. Nếu bạn muốn trở thành nhà cung cấp, đại lý, đối tác của BẢO HỘ XANH vui lòng gửi email giới thiệu hợp tác đến địa chỉ  [email protected].

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý vị cần thêm thông tin. 

--------------------------------------------


How to become the Partner of Green Safety Company ?

We want to cooperate with high quality suppliers, agents, partners. If you want to become a supplier, agent or partner of GREEN SAFETY company, please send us an email to [email protected].

Please feel free to contact with us if you need any further information .