Bảo hộ xanh
Hotline/Zalo: 0932 172 896 (Miền Nam)
0968 618 399 (M.Bắc)- 0965 871 759 (M.Trung)
Giỏ hàng

Bình Chữa Cháy

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

8 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. Bình Phòng Cháy Chữa Cháy Xe Đẩy MFZ35 35kg ABC PCC0012
  Bán
  Bình Chữa Cháy Xe Đẩy MFZ35 35kg ABC - PCC0012

  Xuất xứ: Nhập khẩu Asia
  Chất chữa cháy: Bột ABC

  Giá đặc biệt 2.000.000 ₫ Giá thông thường 2.200.000 ₫
 2. Bình Phòng Cháy Chữ Cháy Mini CO2 PCC0011
  Bán
  Bình Chữa Cháy Mini CO2 - PCC0011

  Xuất xứ: Nhập khẩu Asia
  Chất chữa cháy: Khí CO2

  Giá đặc biệt 89.000 ₫ Giá thông thường 100.000 ₫
 3. Bình phòng cháy chữa cháy MFZ4 ABC 4kg PCC0010
  Bán
  Bình Chữa Cháy MFZ4 ABC 4KG - PCC0010

  Xuát xứ: Nhập khẩu Asia
  Chất chữa cháy: Bột ABC

  Giá đặc biệt 189.000 ₫ Giá thông thường 210.000 ₫
 4. Bình Phòng Cháy Chữa Cháy BC 1KG PCC0009
  Bán
  Bình Chữa Cháy BC 1KG - PCC0009

  Chất chữa cháy: Bột BC 

  Giá đặc biệt 114.000 ₫ Giá thông thường 130.000 ₫
 5. Bình Phòng Cháy Chữa Cháy CO2 5KG PCC0008
  Bán
  Bình Chữa Cháy CO2 5KG - PCC0008

  Chất chữa cháy: Khí CO2

  Giá đặc biệt 569.000 ₫ Giá thông thường 600.000 ₫
 6. Bình Phòng Cháy Chữa Cháy CO2 3KG PCC0007
  Bán
  Bình Chữa Cháy CO2 3KG - PCC0007

  Chất chữa cháy: Khí CO2

   

  Giá đặc biệt 369.000 ₫ Giá thông thường 400.000 ₫
 7. Bình Phòng Cháy Chữa Cháy CO2 24KG PCC0006
  Bán
  Bình Chữa Cháy CO2 24KG - PCC0006

  Xuất xứ: Trung Quốc
  Chất chữa cháy: Khí CO2

  Giá đặc biệt 4.199.000 ₫ Giá thông thường 4.500.000 ₫
 8. Bình Phòng Chữa Cháy Hàn Quốc 3kg3 PCC0004
  Bán
  Bình Chữa Cháy Hàn Quốc 3kg3 - PCC0004

  Xuất xứ: Hàn Quốc
  Chất chữa cháy: Bột chữa cháy ABC

  Giá đặc biệt 599.000 ₫ Giá thông thường 700.000 ₫
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

8 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang

Binh chay chay