Biển Báo Hiệu

Biển báo hiệu giao thông là gì?

Biển báo hiệu giao thông là các biển báo được đặt trên đường. Có chứa các thông tin cần báo đến người tham gia giao thông. Cụ thể là để thông báo, cảnh báo, cấm hoặc cho phép giao thông trên một điều kiện cụ thể.

Người tham gia giao thông phải quan sát biển báo và nắm được các thông tin cơ bản trên biển báo. Phải luôn quan sát biển báo và nắm bắt thông tin nhanh. Thuận lợi chi việc lưu thông của bạn cũng như mọi người xung quanh. Vì vậy, việc nằm lòng những biển báo cơ bản là rất quan trọng của việc học lái xe ô tô.

Các loại biển báo cơ bản

-Biển báo cấm: hình tròn, màu đỏ. Là biển báo cấm bắt buộc phải tuân theo. Nếu không sẽ được xếp vào hành vi vi phạm giao thông đường bộ.
-Biển báo nguy hiểm: dùng để thông báo cho người tham gia giao thông biết rằng phía trước đang có nguy hiểm cần phòng trách.
-Biển báo hiệu lệnh: là những hiệu lệnh yêu cầu thực hiện. Để đảm bảo tốt lưu thông, không gây cản trở ùn tắt giao thông.
-Biển báo chỉ dẫn: Hướng dẫn hướng đi đúng, thuạn tiện cho việc lưu thông.
-Biển báo phụ: hỗ trợ cho các loại biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển báo hiệu lệnh và biển báo chỉ dẫn.
-Vạch kẻ đường: được vẽ trên đường dùng dể phân làn. Sử dụng đúng phần đường quy định.