Dải Phân Cách Giao Thông

Dải phân cách giao thông là gì?

Dải phân cách giao thông là thiết bị dùng để chia phần đường thành hai chiều xe chạy riêng biệt. Hoặc để phân chia phần đường của xe cơ giới và xe thô sơ.

Dải phân cách được đặt ở giữa dùng để phân chia 2 chiều xe chạy. Dải phân cách được đặt 1 bên dùng để phân chia xe cở giới và xe thô sơ.

Các loại dải phân cách

  • Dải phân cách cố định

Dải phân cách cố định là dải phân cách có vị trí cố định trên phần đường xe chạy.

  • Dải phân cách di động

Dải phân cách di động là các dải phân cách có thể di chuyển theo bề rộng trên mặt đường. Sản phẩm được tạo bởi các cột bê tông, nhựa composite bên trong có thể đổ cát hoặc nước xếp liền nhau hoặc có các ống thép xuyên qua tạo thành hệ thống lan can trên mặt đường

Đặt dải phân cách ở đâu

Dải phân cách cố định nên sử dụng khi đường có từ 4 làn xe trở lên dùng để phân chia làn đường thành 2 hướng riêng biệt.
Dải phân cách di động dùng ở những nơi mặt đường chỉ đủ 2 hay 3 làn xe, cần chia tạm thời hai chiều hoặc hai làn xe riêng biệt.