Chiết Khấu KhủngChiết Khấu Khủng
Hotline/Zalo Miền Nam:Hotline/Zalo Miền Nam: 0932 172 896
Hotline/Zalo Miền Bắc:Hotline/Zalo Miền Bắc: 0968 618 399
Hotline Miền TrungHotline/Zalo Miền Trung: 0936 852 898

Phát Hiện Rò Rỉ

Máy phát hiện rò rĩ gas
Lưới  Danh sách 
 1. May-phat-hien-khi

  MÁY PHÁT HIỆN RÒ RỈ KHÍ DỄ CHÁY IMR CD200 - PHR0001

  0 ₫

  Mã sản phẩm: PHR0001

  Xuất xứ: Mỹ

  Công dụng: Phá

 2. May phat hien ro ri khi

  MÁY PHÁT HIỆN RÒ RĨ CHẤT DỄ CHÁY IMR CD100A- PHR0002

  0 ₫

  Mã sản phẩm: PHR0002

  Xuất xứ: Mỹ

  Công dụng: Phát hiện khí gas bị r&ograv

 3. MÁY ĐO VI KHÍ HẬU

  MÁY ĐO VI KHÍ HẬU IMR DAFM3- PHR0003

  0 ₫

  Mã sản phẩm: PHR0003

  Xuất xứ: Mỹ

  Công dụng: Đo tốc độ gió, nhiệt độ, đ

 4. MÁY DÒ ĐO KHÍ IMR EX660 BASIC - PHR0005

  MÁY DÒ ĐO KHÍ IMR EX660 BASIC - PHR0005

  23.244.000 ₫

  Mã sản phẩm: PHR0005

  Xuất xứ: Mỹ

  Công dụng: Dò khí, đo khí 

 5. Máy Dò Khí Thông Minh Đa Chỉ Tiêu IMR EX610 - PHR0004

  Máy Dò Khí Thông Minh Đa Chỉ Tiêu IMR EX610 - PHR0004

  100.000.000 ₫

  Mã sản phẩm: PHR0004

  Xuất xứ: Mỹ

  Công dụng: Dò kh&i

 6. Máy Đo Dò Khí Đa Chỉ Tiêu IMR EX660 - PHR0007

  Máy Đo Dò Khí Đa Chỉ Tiêu IMR EX660 - PHR0007

  0 ₫

  Mã sản phẩm: PHR0007

  Xuất xứ: Mỹ

  Công dụng: Dò khí, phát hiện khí

 7. MÁY DÒ ĐO KHÍ ĐỘC CẢM BIẾN THÔNG MINH IMR EX440 - PHR0006

  MÁY DÒ ĐO KHÍ ĐỘC CẢM BIẾN THÔNG MINH IMR EX440 - PHR0006

  0 ₫

  Mã sản phẩm: PHR0006

  Xuất xứ: Mỹ

  Công dụng: Dò, đo khí độc, khí dễ c

 8. Máy Dò Đo Khí Cảm Biến Thông Minh IMR IX176 - PHR0008

  Máy Dò Đo Khí Cảm Biến Thông Minh IMR IX176 - PHR0008

  6.049.000 ₫

  Mã sản phẩm: PHR0008

  Xuất xứ: Mỹ

  Công dụng: Dò khí, phát hiện kh&ia

 9. MÁY DÒ ĐO KHÍ 4 CHỈ TIÊU IMR IX616 ( O2,CO,H2S,CH4)- PHR0009

  MÁY DÒ ĐO KHÍ 4 CHỈ TIÊU IMR IX616 ( O2,CO,H2S,CH4)- PHR0009

  13.938.000 ₫

  Mã sản phẩm: PHR0009

  Xuất xứ: Mỹ

  Công dụng: Dò, đo khí độc 

Lưới  Danh sách