Nonkepi

Mũ Kêpi bảo hộ đầu

Mũ kepi cấu tạo từ vải kaki, bảo vệ đầu khỏi tác nhân môi trường

Nhận xét đã đóng.