Chiết Khấu KhủngChiết Khấu Khủng
Hotline/Zalo Miền Nam:Hotline/Zalo Miền Nam: 0932 172 896
Hotline/Zalo Miền Bắc:Hotline/Zalo Miền Bắc: 0968 618 399
Hotline Miền TrungHotline/Zalo Miền Trung: 0936 852 898

Lưới An Toàn

Lưới An Toàn
Lưới  Danh sách 
 1. lưới bảo hộ Hàn Quốc chất lượng cao

  LƯỚI AN TOÀN HÀN QUỐC CHẤT LƯỢNG CAO - ATC0033

  Special Price 39.000 ₫

  Giá thường: 45.000 ₫

  Mã sản phẩm: ATC0033

  Xuất xứ: Hàn Quốc

  Chất liệu: Sợi dù PP

 2. lưới bảo hộ lao động mắt 10x10 chất lượng cao

  Lưới an toàn mắt 10x10cm đường kính sợi Φ8 giá rẻ - ATC0034

  Special Price 33.500 ₫

  Giá thường: 40.000 ₫

  Mã sản phẩm: ATC0034

  XUất xứ: Việt Nam

  Chất liệu: Sợi dù PP

 3. Lưới bảo hộ mắt 5x5cm đường kính sợi Φ4

  Lưới an toàn mắt 5x5cm đường kính sợi Φ4 - ATC0035

  Special Price 30.000 ₫

  Giá thường: 35.000 ₫

  Mã sản phẩm: ATC0035

  Xuất xứ: Việt Nam

  Chất liệu: Sợi dù PP

 4. Lưới bảo hộ mắt 7x7cm đường kính sợi Φ4

  Lưới an toàn mắt 7x7cm đường kính sợi Φ4 - ATC0036

  Special Price 25.000 ₫

  Giá thường: 27.000 ₫

  Mã sản phẩm: ATC0036

  Xuất xứ: Việt Nam

  Chất liệu: Sợi dù PP

 5. Lưới bảo hộ Nhật Bản-AGT0037

  LƯỚI AN TOÀN NHẬT BẢN CHẤT LƯỢNG CAO - ATC0037

  Special Price 39.000 ₫

  Giá thường: 45.000 ₫

  Mã sản phẩm: ATC0037

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Chất liệu: Sợi tổng hợp

 6. Lưới bảo hộ Việt Nam mắt 10x10cm sợi Φ10

  Lưới an toàn Việt Nam mắt 10x10cm sợi Φ10 - ATC0038

  Special Price 59.000 ₫

  Giá thường: 65.000 ₫

  Mã sản phẩm: ATC0038

  Xuất xứ: Việt Nam

  Chất liệu: Sợi dù PP

 7. Lưới bảo hộ Việt Nam mắt 10x10cm đường kính sợi Φ4

  Lưới an toàn Việt Nam mắt 10x10cm đường kính sợi Φ4 - ATC0039

  Special Price 25.000 ₫

  Giá thường: 27.000 ₫

  Mã sản phẩm: ATC0039

  Xuất xứ: Việt Nam

  Chất liệu: Sợi dù PP

 8. Lưới bảo hộ Việt Nam mắt 10x10cm đường kính sợi Φ8

  Lưới an toàn Việt Nam mắt 10x10cm đường kính sợi Φ8 - ATC0040

  Special Price 44.000 ₫

  Giá thường: 55.000 ₫

  Mã sản phẩm: ATC0040

  Xuất xứ: Việt Nam

  Chất liệu: Sợi dù PP

Lưới  Danh sách